Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących funkcjonowania ekosystemu. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

P/F
1. Organizmy odżywiające się wyłącznie pokarmem roślinnym należą do konsumentów II rzędu.
2. Dzięki organizmom z różnych poziomów troficznych w ekosystemie możliwe są krążenie energii i przepływ materii.
3. Ilość energii przechodzącej na kolejny poziom troficzny ekosystemu jest coraz mniejsza.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 – F, 2 – F, 3 – P

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji dotyczących funkcjonowania ekosystemu
0 p. – za odpowiedź niepełną lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi