Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Słodkowodna drapieżna ryba bass słoneczny (Lepomis gibbosus) zamieszkuje wody Ameryki Północnej. Do Europy gatunek ten został sprowadzony w 1887 roku z przeznaczeniem do hodowli w stawach parkowych i akwariach, lecz szybko wymknął się spod kontroli i opanował wody otwarte. Obecnie gatunek ten występuje już na całym kontynencie europejskim, nie omija również wód Polski.

Na podstawie: Ryby słodkowodne wód Polski, pod red. M. Brylińskiej, Warszawa 2000.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Zwiększenie zasięgu występowania bassa słonecznego na świecie jest wynikiem

  1. restytucji.
  2. introdukcji.
  3. reintrodukcji.
  4. eksterminacji.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź: B

1 p. – za poprawne wskazanie przyczyny zwiększania się zasięgu występowania opisanego gatunku ryby
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi, lub brak odpowiedzi