Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Metan (CH4) należy do grupy tzw. gazów cieplarnianych (szklarniowych) wpływających na zmiany klimatu. Według różnych ocen wpływ metanu na pogłębianie efektu cieplarnianego jest nawet 20-krotnie wyższy w porównaniu z wpływem dwutlenku węgla. Metan produkowany jest głównie przez bakterie, które rozkładają materię organiczną w warunkach niedoboru tlenu. Człowiek przyczynia się do zwiększania ilości metanu w atmosferze w wyniku wydobywania i spalania paliw kopalnych, hodowli bydła, uprawy ryżu oraz składowania odpadów. W krajach uprzemysłowionych metan stanowi zwykle 15% wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Coraz częściej przy dużych gospodarstwach hodowli zwierząt oraz przy wysypiskach śmieci budowane są biogazownie, wykorzystujące zbierany biogaz, składający się głównie z metanu, do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej.
Na podstawie: http://agroenergetyka.pl

Na podstawie powyższych informacji uzasadnij, podając dwa argumenty, że pozyskiwanie i spalanie biogazu z wysypisk śmieci jest korzystne dla środowiska przyrodniczego.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Dzięki zbieraniu metanu/spalaniu biogazu zmniejsza się jego emisja do atmosfery, przez co nie pogłębia się efekt cieplarniany.
  • Pozyskiwanie energii ze spalania metanu powoduje mniejsze zużycie paliw kopalnych, których wydobycie wpływa niekorzystnie na środowisko.
  • Wykorzystanie energii z metanu zmniejsza spalanie węgla, które przyczynia się do zwiększonej emisji CO2 i zwiększania efektu cieplarnianego.

2 p. – za podanie dwóch poprawnych argumentów określających korzyści dla środowiska przyrodniczego z wykorzystywania biogazu z wysypisk śmieci
1 p. – za podanie jednego poprawnego argumentu, uwzględniającego korzyści dla środowiska z wykorzystywania biogazu z wysypisk śmieci
0 p. – za odpowiedź ogólną, która nie uwzględnia korzyści dla środowiska z wykorzystywania biogazu z wysypisk śmieci lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, lub brak odpowiedzi