Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Każdej z wymienionych tkanek przyporządkuj jedno miejsce jej występowania w organizmie człowieka.

Tkanka Występowanie
A. nabłonek rzęskowy 1. pęcherzyk płucny
B. nabłonek jednowarstwowy płaski 2. więzadło stawowe
C. tkanka łączna włóknista 3. małżowina uszna
D. chrząstka sprężysta 4. pęcherz moczowy
5. jajowód

A.
B.
C.
D.

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

A. – 5,
B. – 1,
C. – 2,
D. – 3

2 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkim czterem tkankom miejsc ich występowania w organizmie człowieka
1 p. – za poprawne przyporządkowanie trzem tkankom miejsc ich występowania w organizmie człowieka
0 p. – za odpowiedź niepełną lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi