Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Receptory w jamie ustnej człowieka są przystosowane do wyczuwania między innymi czterech podstawowych rodzajów smaku: słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego.
W tabeli zamieszczono informacje o stopniu wrażliwości kubków smakowych człowieka na wybrane substancje chemiczne, które mogą znaleźć się w pożywieniu.

Rodzaje substancji Próg wrażliwości kubków smakowych – ilość danej substancji w g/dm3
gorzkie 0,0003 g/dm3
kwaśne 0,02 g/dm3
słone 0,5 g/dm3
słodkie 4 g/dm3
Na podstawie: M. Noske, Smak pełen tajemnic, „Wiedza i Życie” nr 12, 2011.
a)Na podstawie danych z tabeli podaj, na który rodzaj substancji zmysł smaku człowieka jest najbardziej wyczulony.
b)Wykaż znaczenie adaptacyjne zdolności wykrywania rodzaju substancji, na którą zmysł smaku człowieka jest najbardziej wyczulony.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

substancje gorzkie

1 p. – za poprawne podanie nazwy rodzaju substancji, na którą zmysł smaku jest najsilniej wyczulony
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Substancje gorzkie w smaku są w większości trujące/szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka i zdolność szybkiego wykrywania tego rodzaju substancji chroni organizm przed zatruciem/utratą zdrowia/śmiercią.

1 p. – za poprawne wykazanie przystosowawczego znaczenia zdolności szybkiego wykrywania substancji gorzkich w pokarmie dla przetrwania człowieka w środowisku
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi