Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących wazopresyny (ADH). Wpisz obok każdego zdania w tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe.

P/F
1. Intensywne pocenie się podczas wysiłku fizycznego skutkuje zwiększeniem ilości ADH uwalnianego do krwi z przysadki.
2. ADH zwiększa przepuszczalność kanalików zbiorczych dla wody, dzięki czemu chroni organizm przed jej utratą.
3. Wzrost wydzielania ADH następuje wtedy, gdy zwiększa się zawartość wody w organizmie.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 – P, 2 – P, 3 – F.

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech zdań dotyczących wazopresyny (ADH)
0 p. – za odpowiedź niepełną lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi