Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uporządkuj we właściwej kolejności wymienione poniżej etapy powstawania IV-rzędowej struktury białka. Wpisz w tabelę odpowiednio numery 1–4.

Etap Numer
Połączenie ze sobą dwóch lub więcej łańcuchów polipeptydowych o ukształtowanej już strukturze trójwymiarowej.
Łączenie aminokwasów w łańcuch polipeptydowy.
Zwijanie się łańcucha polipeptydowego w strukturę trójwymiarową, często stabilizowaną przez mostki dwusiarczkowe.
Zwijanie łańcucha polipeptydowego w helisę lub harmonijkę.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Etap Numer
Połączenie ze sobą dwóch lub więcej łańcuchów polipeptydowych o ukształtowanej już strukturze trójwymiarowej. 4
Łączenie aminokwasów w łańcuch polipeptydowy. 1
Zwijanie się łańcucha polipeptydowego w strukturę trójwymiarową, często stabilizowaną przez mostki dwusiarczkowe. 3
Zwijanie łańcucha polipeptydowego w helisę lub harmonijkę. 2

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich etapów powstawania IV-rzędowej struktury białka
0 p. – za podanie niepoprawnej kolejności etapów powstawania IV-rzędowej struktury białka lub odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi