Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących rybosomów. Wpisz obok każdego zdania w tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe.

P/F
1. Rybosom składa się z dwóch podjednostek otoczonych jedną błoną plazmatyczną.
2. W większości komórek eukariotycznych występują dwa rodzaje rybosomów, które różnią się wielkością i wartością stałej sedymentacji.
3. Rybosomy uczestniczące w syntezie białka, z którego w komórce będą wytwarzane glikoproteiny, przyłączone są do zewnętrznej powierzchni błon aparatu Golgiego.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 – F, 2 – P, 3 – F

1 p. – za poprawną ocenę prawdziwości wszystkich trzech informacji dotyczących rybosomów
0 p. – za odpowiedź niepełną lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi