Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących historii życia na Ziemi. Wpisz obok każdego zdania w tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe.

P/F
1. Do czasu wytworzenia warstwy ozonowej życie na Ziemi rozwijało się wyłącznie w środowisku wodnym.
2. Zwierzęta opanowały środowisko lądowe dopiero wtedy, gdy występowały już na nim rośliny nasienne dostarczające tlenu.
3. Pierwszymi zwierzętami, które opanowały środowisko lądowe, były ryby trzonopłetwe.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 – P, 2 – F, 3 – F

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji dotyczących historii życia na Ziemi
0 p. – za odpowiedź niepełną lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi