Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na rysunkach przedstawiono różne etapy podziału mitotycznego jądra komórki roślinnej.

Mitoza
a)Uporządkuj rysunki w kolejności odpowiadającej etapom mitozy – zapisz ich oznaczenia literowe, zaczynając od interfazy.
b)Zapisz literę, którą oznaczono rysunek komórki znajdującej się w metafazie.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

kolejność: D, E, C, A, B

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich rysunków zgodnie z kolejnością zachodzenia etapów mitozy
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

rysunek C

1 p. – za poprawne wskazanie rysunku przedstawiającego komórkę znajdującą się w metafazie
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi