Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Prokarionty Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Siarkowe bakterie zielone to organizmy przystosowane do warunków beztlenowych (nie tolerują w ogóle obecności tlenu), panujących w osadach dennych jezior i innych środowiskach niezawierających tlenu. W ich komórkach występuje bakteriochlorofil, a źródłem wodoru do procesu fotosyntezy jest nie woda, ale siarkowodór.
Na podstawie: J. Kopcewicz, S. Lewak, Fizjologia roślin, Warszawa 2002.

Wskaż związek między źródłem wodoru wykorzystywanym w procesie fotosyntezy a przystosowaniem zielonych bakterii siarkowych do życia w środowisku, w którym one występują.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Źródłem wodoru w procesie fotosyntezy u tych bakterii jest siarkowodór, który powstaje w dużych ilościach w warunkach beztlenowego rozkładu mułu organicznego w środowisku, w którym one żyją.
  • W procesie rozkładu siarkowodoru podczas fotosyntezy przeprowadzanej przez zielone bakterie siarkowe nie wydziela się do środowiska wolny tlen, który dla tych bakterii jest szkodliwy.

1 p. – za poprawne wykazanie związku pomiędzy dostępnością dużej ilości siarkowodoru do procesu fotosyntezy w środowisku beztlenowym, w którym te bakterie występują, lub niewydzielaniem do środowiska podczas fotosyntezy, przeprowadzanej przez te bakterie, szkodliwego dla nich tlenu
0 p. – za odpowiedź niepełną, która nie uwzględnia dużych ilości siarkowodoru w środowisku życia tych bakterii albo niewydzielania się podczas fotosyntezy szkodliwego dla nich tlenu, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, lub brak odpowiedzi