Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj/wymień

Obwodowy układ nerwowy składa się z nerwów czaszkowych i nerwów rdzeniowych. Nerwy te mogą pełnić funkcje czuciowe, ruchowe lub mieszane (pełnią funkcje zarówno czuciowe, jak i ruchowe).

Na podstawie podanych informacji określ, jakie funkcje pełnią wymienione nerwy czaszkowe. Wybierz je spośród funkcji podanych w tekście i wpisz w wyznaczone miejsca.

  1. Nerw językowo-gardłowy: część nerwu unerwia mięśnie gardła odpowiadające za połykanie, a część tworzy włókna smakowe języka – funkcja
  2. Nerw węchowy: przewodzi impulsy nerwowe z jamy nosowej do mózgu – funkcja
  3. Nerw bloczkowy: unerwia mięśnie gałki ocznej, jego uszkodzenie jest przyczyną zeza – funkcja

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi

Funkcje:
1. – mieszana (ruchowa i czuciowa)
2. – czuciowa
3. – ruchowa

Schemat punktowania
2 p. – za przypisanie właściwych funkcji trzem nerwom.
1 p. – za przypisanie właściwych funkcji dwóm nerwom.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.