Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono ilości wody pobieranej, wchłanianej, wydzielanej i wydalanej w układzie pokarmowym człowieka w ciągu doby.

Schemat wchłaniania wody w przewodzie pokarmowym
a)Podaj nazwy wydzielin oznaczonych na schemacie literami A i B.

A.
B.

b)Na podstawie informacji przedstawionych na schemacie określ, w którym odcinku układu pokarmowego wchłaniana jest największa ilość wody.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

A. sok żołądkowy
B. sok trzustkowy

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnych nazw każdej z dwóch wydzielin (A i B).
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

jelito cienkie

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnej nazwy odcinka jelita, w którym jest wchłaniana największa ilość wody.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.