Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono dziedziczenie grup krwi w pewnej rodzinie. Ojciec dzieci ma grupę krwi B, jeden z jego synów ma również grupę krwi B, natomiast drugi syn – grupę krwi 0. Nie wiadomo, jaką grupę krwi mają: matka chłopców (oznaczona na schemacie numerem 1.) i trzeci syn (oznaczony na schemacie numerem 2.).

Dziedziczenie

Zaznacz zestaw grup krwi, które mogą mieć osoby oznaczone numerami 1. i 2.

Osoba 1. Osoba 2.
A. B AB
B. AB B
C. 0 A
D. A B

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

D

Schemat punktowania
1 p. – za wskazanie właściwego zestawu grup krwi, które mają osoby oznaczone w rodowodzie numerami 1. i 2.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.