Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 1.

Kategoria: Kręgowce Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

W tabeli cyfrą 1 zaznaczono obecność, a cyfrą 0 − brak niektórych cech u przedstawicieli wybranych gatunków strunowców. Obok tabeli zamieszczono drzewo filogenetyczne, na którym literami A–F oznaczono pewne grupy systematyczne strunowców oraz zaznaczono na gałęziach (liniach filogenetycznych) cechy, które w rozwoju ewolucyjnym u przodków tych grup pojawiły się po raz pierwszy.

Drzewo filogenetyczne strunowców

1.1. (0–1)

Wybierz z tabeli i zapisz poniżej nazwy wszystkich przedstawicieli strunowców należących do grup oznaczonych na drzewie filogenetycznym literami C i E.

Grupa C:
Grupa E:
 

1.2. (0–1)

Podaj wszystkie widoczne na drzewie filogenetycznym grupy kręgowców, których wspólny przodek miał cztery kończyny kroczne. Zapisz oznaczenia literowe tych grup.
 

1.3. (0–1)

Zaznacz właściwe dokończenie zdania. Przedstawione drzewo filogenetyczne

  1. dostarcza bezpośrednich dowodów ewolucji strunowców.
  2. jest źródłem informacji o konwergencji strunowców.
  3. ukazuje tempo zmian ewolucyjnych u strunowców.
  4. przedstawia pokrewieństwa grup strunowców.

Rozwiązanie

1.1. (0–1)

Rozwiązanie

Grupa C – rekin, tuńczyk (kolejność nie ma znaczenia)
Grupa E – żółw

Schemat punktowania
1 p. – za podanie dwóch nazw przedstawicieli strunowców należących do grupy C i jednego przedstawiciela strunowców należącego do grupy E.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.
 

1.2. (0–1)

Rozwiązanie

D, E, F (kolejność nie ma znaczenia)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie trzech oznaczeń literowych grup kręgowców, których wspólny przodek miał cztery kończyny kroczne.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.
 

1.3. (0–1)

Rozwiązanie

D

Schemat punktowania
1 p. – za zaznaczenie wyłącznie odpowiedzi D.
0 p. – za każde inne rozwiązanie lub za brak odpowiedzi.