Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W tabeli przedstawiono wybrane cząsteczki i komórki uczestniczące w zwalczaniu zakażeń.

Uzupełnij tabelę – wpisz w miejsca oznaczone literami A, B, C i D odpowiednie rodzaje odporności warunkowanej przez wymienione w tabeli cząsteczki i komórki. Wybierz je z poniższych:

nieswoista,           swoista,           komórkowa,           humoralna.

Rodzaje odporności A. ................ B. ..................
C. ..................... interferony
lizozym
fagocyty
komórki NK
D. ...................... przeciwciała limfocyty Tc

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rodzaje odporności A. humoralna B. komórkowa
C. nieswoista interferony
lizozym
fagocyty
komórki NK
D. swoista przeciwciała limfocyty Tc

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wpisanie w tabeli wszystkich czterech określeń.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.