Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Układ oddechowy Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na wykresie przedstawiono zależność między wysyceniem hemoglobiny tlenem a ciśnieniem parcjalnym tlenu.

Wysycenie hemoglobiny tlenem - wykres

Określ, który z punktów (A–C) zaznaczonych na wykresie wskazuje wysycenie hemoglobiny typowe dla naczyń włosowatych płuc. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykładowe odpowiedzi

Punkt A, ponieważ:

  • w powietrzu pęcherzyków płucnych panuje wysokie ciśnienie parcjalne tlenu.
  • w naczyniach włosowatych płuc wysycenie hemoglobiny tlenem wynosi niemalże 100%.

Schemat punktowania
1 p. – za wskazanie punktu A wraz z prawidłowym uzasadnieniem odnoszącym się do poziomu ciśnienia parcjalnego tlenu lub stopnia wysycenia hemoglobiny.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.