Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Podaj/wymień

Hormony to substancje chemiczne, które regulują metabolizm komórek, tkanek i narządów. Większość hormonów syntetyzowana jest przez komórki gruczołów dokrewnych, ale niektóre syntetyzowane są przez komórki nerwowe. Na schematach A i B przedstawiono oba typy komórek, a poniżej podano przykłady hormonów wydzielanych przez te komórki.

glukagon       kortyzol       oksytocyna       wazopresyna

Wydzielanie hormonów

Spośród wymienionych powyżej nazw hormonów:

a)wybierz i wpisz w wyznaczone miejsca pod schematami A i B po jednym przykładzie hormonu, którego sposób wydzielania ilustruje ten schemat.
b)wypisz nazwy tych dwóch hormonów, których działanie prowadzi do wzrostu poziomu glukozy we krwi.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

schemat A: glukagon/kortyzol
schemat B: wazopresyna/oksytocyna

Schemat punktowania
1 p. – za podanie właściwego przykładu hormonu pod schematem A i właściwego przykładu hormonu pod schematem B.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

glukagon, kortyzol

Schemat punktowania
1 p. – za wybór wyłącznie dwóch nazw hormonów, których działanie prowadzi do wzrostu poziomu cukru we krwi.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.