Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie cyframi 1–5 oznaczono kolejne etapy przemieszczania się pobranego tlenu do komórek ciała człowieka.

Uzupełnij zdania I–IV: w wyznaczone miejsca wpisz określenia wybrane z poniższych. Niektóre określenia mogą być użyte więcej niż jeden raz.

dyfuzja       wdech       transport

I. W pierwszym etapie (1) odbywa się i do płuc dociera powietrze zawierające więcej tlenu niż powietrze pęcherzykowe w płucach.
II. Następnie (2) zachodzi tlenu z pęcherzyków płucnych do naczyń włosowatych.
III. W dalszych etapach (3, 4) odbywa się tlenu w kierunku komórek ciała.
IV. Ostatnim etapem (5) jest tlenu z naczyń włosowatych do komórek ciała.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie czterech zdań opisujących kolejne etapy przemieszczania się tlenu pobranego przez człowieka.
1 p. – za poprawne uzupełnienie trzech zdań opisujących kolejne etapy przemieszczania się tlenu pobranego przez człowieka.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

I. W pierwszym etapie odbywa się (1) wdech, do płuc dociera powietrze zawierające więcej tlenu niż powietrze pęcherzykowe w płucach.
II. Następnie zachodzi (2) dyfuzja / transport tlenu z płuc do naczyń włosowatych.
III. W dalszych etapach (3, 4) odbywa się transport tlenu z płuc w kierunku komórek ciała.
IV. Ostatnim etapem jest (5) dyfuzja / transport tlenu z naczyń włosowatych do komórek ciała.