Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Podaj/wymień

Limfa, płynąc w kierunku serca, w naczyniach układu limfatycznego (zbudowanych podobnie jak żyły) przepływa przez jeden lub kilka węzłów chłonnych.

a)Podaj nazwę rodzaju mięśni budujących ściany naczyń limfatycznych i zapewniających dzięki skurczom ruch limfy w tych naczyniach.
b)Podaj jedną funkcję, jaką pełnią węzły chłonne w układzie limfatycznym.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnej nazwy rodzaju mięśni budujących ścianę naczyń limfatycznych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
mięśnie gładkie

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnego przykładu funkcji węzłów chłonnych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • namnażają się w nich limfocyty
  • powstają w nich limfocyty
  • zachodzą w nich reakcje odpornościowe
  • wytwarzane są w nich przeciwciała
  • oczyszczają limfę z drobnoustrojów chorobotwórczych (i z ich toksyn)
  • zachodzi w nich filtracja limfy