Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Człowiek odbiera ze środowiska różnorodne bodźce, które w narządach zmysłów są przetwarzane na impulsy nerwowe i analizowane w odpowiednich obszarach kory mózgowej.

Uzupełnij tabelę opisującą odbieranie oraz przetwarzanie bodźców wzrokowych i słuchowych. Wpisz odpowiednie nazwy.

Narząd zmysłu Rodzaj odbieranego bodźca Struktura, w której występują receptory Lokalizacja ośrodka zmysłu w korze mózgowej
oko płat potyliczny
fale dźwiękowe błędnik błoniasty

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli dotyczących oka i ucha.
1 p. – za poprawne uzupełnienie tylko jednego wiersza tabeli dotyczącego oka lub ucha.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

Narząd zmysłu Rodzaj odbieranego bodźca Struktura, w której występują receptory Lokalizacja ośrodka zmysłu w korze mózgowej
oko fale świetlne siatkówka płat potyliczny
ucho fale dźwiękowe błędnik błoniasty płat skroniowy