Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Podaj/wymień

Cukrzyca jest chorobą związaną z zaburzeniem regulacji poziomu glukozy we krwi spowodowanym przez różne czynniki.

Wymień nazwy dwóch hormonów wydzielanych przez trzustkę, które biorą udział w regulacji stężenia glukozy we krwi, i podaj, na czym polega rola każdego z nich.

  1. Nazwa hormonu:     Rola:
  2. Nazwa hormonu:     Rola:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za podanie nazw dwóch hormonów regulujących stężenie glukozy we krwi i poprawne określenie roli każdego nich w tym procesie.
1 p. – za podanie nazwy tylko jednego hormonu regulującego stężenie glukozy we krwi i poprawne określenie jego roli w tym procesie, lub podanie tylko nazw dwóch hormonów.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

  1. Insulina – powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi.
  2. Glukagon – powoduje podwyższenie stężenia glukozy we krwi.