Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Gruczoły żołądkowe zawierają trzy typy komórek: komórki śluzowe – wytwarzające śluz, komórki główne – produkujące, w formie nieaktywnej, enzym trawiący białka, a także komórki okładzinowe – wydzielające jony wodorowe, co obniża pH treści żołądkowej i aktywuje enzym trawiący białka.

Podaj inną funkcję niskiego pH treści żołądkowej niż aktywacja enzymu trawiącego białka.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie funkcji niskiego pH treści żołądkowej innej, niż aktywacja enzymu trawiącego białka.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • działanie bakteriobójcze
  • denaturacja białek ułatwiająca ich trawienie enzymatyczne
  • zapewnienie optymalnego pH / kwasowego środowiska dla działania pepsyny