Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Prokarionty Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka (i − w niewielkich ilościach − jelita cienkiego). Jednak niektóre szczepy E. coli, w wyniku nabycia nowych cech, są chorobotwórcze dla człowieka. Przykładowo: enterotoksyczny szczep E. coli (ETEC) jest najczęstszą przyczyną tzw. biegunki podróżnych. Bakterie te, po dostaniu się do jelita cienkiego, przylegają do komórek nabłonka i uwalniają do jelita toksyczne białka, powodujące zakłócenia działania pomp jonowych w komórkach nabłonka i utratę wody przez te komórki. Inny eneteropatogenny szczep E. coli (EPEC), również wywołujący biegunkę, wiąże się z komórkami nabłonka jelita i przez specjalnie utworzony kanał wstrzykuje białkowe toksyny do wnętrza komórek nabłonka. Toksyny szczepu EPEC są przyczyną złej absorpcji wody.

Na podstawie: A. Salyers, D. Whitt, Mikrobiologia, Warszawa 2012.

Na podstawie analizy tekstu uzupełnij tabelę, w której porównasz miejsce i skutki działania toksyn wytwarzanych przez szczepy E. coli ETEC i E. coli EPEC w jelicie człowieka.

Szczep Escherichia coli Miejsce działania toksyn wytworzonych przez bakterie Wpływ toksyn na gospodarkę wodną organizmu
ETEC
EPEC

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne wypełnienie tabeli uwzględniające: w kolumnie pierwszej – bezpośrednio lub pośrednio wnikanie bądź niewnikanie toksyny do komórek nabłonka jelita (cienkiego) i w kolumnie drugiej – zaburzenie gospodarki wodnej organizmu wskutek utraty wody lub upośledzenia jej wchłaniania.
1 p. – za poprawne wypełnienie jednej kolumny tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

Szczep Escherichia coliMiejsce działania toksyn wytworzonych przez bakterieWpływ toksyn na gospodarkę wodną organizmu
ETECwnętrze jelita (cienkiego) / powierzchnia komórek nabłonka / na zewnątrz komórek nabłonka
  • organizm traci wodę
  • komórki nabłonka jelita tracą wodę
  • odwodnienie organizmu przez utratę wody
EPECwnętrze komórek nabłonka jelita (cienkiego) / komórki nabłonka
  • organizm nie pobiera wody
  • komórki nabłonka jelita nie pobierają wody
  • odwodnienie organizmu przez upośledzenie obierania wody

Uwaga:
Wypełniając drugą kolumnę, wystarczy podać po jednym odpowiadającym sobie przykładzie wpływu toksyny na organizm.
Nie uznaje się odpowiedzi odnoszących się do jelita grubego.