Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Płazy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Podczas metamorfozy kijanki do postaci dorosłej płaza zachodzi wiele zmian fizjologicznych. W procesie tym ważną rolę odgrywa układ hormonalny. Na schemacie przedstawiono wpływ układu hormonalnego na proces metamorfozy kijanki.

Na podstawie schematu przedstaw, na czym polega współdziałanie nadnerczy i tarczycy w procesie metamorfozy kijanki.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne przedstawienie współdziałania gruczołów wydzielania wewnętrznego w metamorfozie kijanki, uwzględniające zarówno tarczycę, jak i korę nadnerczy oraz wydzielane przez nie hormony.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Nadnercza produkują kortykosteroidy, które stymulują przemianę wydzielanej przez tarczycę tyroksyny w trójjodotyroninę, niezbędną do indukcji metamorfozy kijanki.
  • Tarczyca wydziela tyroksynę, która pod wpływem enzymów stymulowanych przez kortykosteroidy wydzielane przez korę nadnerczy, przekształca się w trójjodotyroninę, która pobudza metamorfozę kijanki.