Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Toksyna botulinowa, wytwarzana przez bakterie jadu kiełbasianego, znalazła w ostatnich latach zastosowanie w kosmetyce − do redukcji zmarszczek mimicznych, powstających na skutek nawykowego kurczenia niektórych mięśni twarzy. Toksynę wstrzykuje się w miejsca szczególnie podatne na tworzenie się zmarszczek. Działanie jej polega na fragmentacji białka SNAP-25, które jest niezbędne do uwolnienia neuroprzekaźnika acetylocholiny.
Na rysunku przedstawiającym prawidłowo działającą synapsę nerwowo–mięśniową numerami 1–4 oznaczono miejsca, w których możliwe jest zahamowanie funkcjonowania tej synapsy przez różne rodzaje toksyn.

a)Wypisz z rysunku numer oznaczający miejsce, w którym blokowane jest działanie synapsy przez toksynę botulinową.
b)Na podstawie tekstu wyjaśnij, dlaczego po wstrzyknięciu toksyny botulinowej uzyskuje się redukcję zmarszczek mimicznych.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za rozpoznanie właściwego elementu budowy synapsy blokowanego przez toksynę botulinową.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
numer 2.

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające wpływ toksyny botulinowej na działanie synapsy wg schematu wyjaśniania: brak wydzielania neuroprzekaźnika (acetylocholiny) => brak przekazywania informacji przez synapsę / brak generowania impulsu => brak skurczu mięśni mimicznych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Redukcja zmarszczek mimicznych spowodowana jest tym, że toksyna botulinowa:

  • uniemożliwia uwolnienie acetylocholiny, a więc informacja nie jest przekazywana przez synapsę (nerwowo-mięśniową) / impuls nerwowy nie jest generowany w błonie postsynaptycznej i w efekcie mięśnie mimiczne są rozluźnione.
  • uniemożliwia uwolnienie acetylocholiny i dlatego blokuje przekazywanie impulsu nerwowego z zakończeń neuronów (ruchowych) do mięśni mimicznych, i w efekcie nie może dojść do ich skurczu.