Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Wirusy, wiroidy, priony Ekspresja informacji genetycznej Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Do połowy lat 60-tych XX wieku przebieg ekspresji informacji genetycznej u wszystkich organizmów wg schematu: DNA → RNA → polipeptyd (białko), uznawano w biologii za dogmat. Kiedy odkryto RNA-wirusy (np. retrowirusy, takie jak wirus HIV), okazało się, że ekspresja informacji genetycznej może mieć inny przebieg.

Uzupełnij zapis przebiegu ekspresji informacji genetycznej u retrowirusów – podaj nazwy poszczególnych etapów, które należy wpisać nad strzałkami 1–4.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne podanie nazw czterech etapów ekspresji informacji genetycznej u retrowirusów.
1 p. – za poprawne podanie nazw trzech etapów ekspresji informacji genetycznej u retrowirusów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

  1. – odwrotna transkrypcja
  2. – synteza / dobudowanie komplementarnej / drugiej nici DNA
  3. – transkrypcja
  4. – translacja

Uwaga:
Nie uznaje się w punkcie 2. odpowiedzi „replikacja DNA”.
Nie uznaje się w punkcie 4. odpowiedzi, np. „translacja genów”. Translacja jest pojęciem samodzielnym i nie potrzebuje dopełnienia.