Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Ogólnoświatowym problemem jest nadmierna emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Jej ograniczenie może polegać na zwiększeniu – w ogólnym bilansie energetycznym – udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Spośród podanych działań A–D wybierz i zaznacz dwa, które pozwolą na zwiększenie, w ogólnym bilansie energetycznym, udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

  1. Budowa elektrowni wiatrowych.
  2. Budowa elektrowni atomowej.
  3. Budowa biogazowni i elektrowni wodnych.
  4. Sekwestracja (magazynowanie) dwutlenku węgla.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za zaznaczenie dwóch właściwych działań zwiększających udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź: A i C