Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 34.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono fragment sieci troficznej w ekosystemie Oceanu Południowego.

Podaj nazwy dwóch zależności, które mogą zachodzić między orką a lampartem morskim, i określ, na czym polega każda z nich.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za podanie poprawnych nazw dwóch zależności pomiędzy wskazanymi organizmami i poprawne określenie, na czym one polegają.
1 p. – za poprawne podanie jednej nazwy zależności i poprawne określenie, na czym ona polega.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Między orką i lampartem morskim zachodzi:

  1. konkurencja – oba organizmy konkurują o ten sam pokarm (o krabojady).
  2. drapieżnictwo – w układzie tym orka jest drapieżnikiem, a lampart jest ofiarą.