Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj/wymień

Uzupełnij opis rysunku – podaj nazwy elementów neuronu oznaczonych literami A i B oraz wskaż kierunek przewodzenia impulsu nerwowego w neuronie: dorysuj grot strzałki na rysunku.

A.
B.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne podanie dwóch nazw elementów budowy neuronu i poprawne dorysowanie grotu do strzałki wskazującej kierunek przewodzenia impulsu.
1 p. – za poprawne podanie tylko dwóch nazw elementów budowy neuronu lub tylko za poprawne dorysowanie grotu do strzałki wskazującej kierunek przewodzenia impulsu.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

A. dendryty B. neuryt / akson