Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Zapotrzebowanie na wodę zdrowego dorosłego człowieka zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Na diagramie przedstawiono straty wody przez organizm człowieka w ciągu doby.

a)Na podstawie przedstawionych informacji określ, ile wody powinien pobrać człowiek w ciągu doby, aby gospodarka wodna organizmu została zbilansowana.
b)Wyjaśnij, jakie znaczenie w procesie termoregulacji organizmu ma zjawisko pocenia się.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie ilości wody koniecznej do pobrania w ciągu doby przez organizm człowieka dla zbilansowania jego gospodarki wodnej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

W ciągu doby człowiek musi pobrać:

  • tyle samo wody, ile straci w ciągu doby.
  • 2500 cm3 wody.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne wyjaśnienie znaczenia zjawiska pocenia się w procesie termoregulacji odnoszące się do odbierania ciepła z organizmu podczas parowania potu.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Pocenie się obniża znacznie temperaturę ciała, ponieważ parujący z powierzchni ciała pot odbiera z organizmu dużą ilość ciepła.
  • Dzięki parowaniu potu organizm pozbywa się nadmiaru ciepła / ochładza się.