Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekologia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Łąka jest bogatym ekosystemem, w którym żyją trawy i inne rośliny zielne, owady, np. motyle i chrząszcze żywiące się liśćmi. Z kręgowców można spotkać jaszczurki, ptaki, np. owadożerną pliszkę żółtą, do której są przyczepione kleszcze, drapieżnego błotniaka łąkowego budującego gniazdo na ziemi oraz liczne ssaki: np. gryzonie, a nawet lisy. W glebie rozwijają się niektóre gatunki grzybów i bakterie, z których część żyje w korzeniach koniczyny – rośliny z rodziny bobowatych.

Określ relacje między organizmami żyjącymi na łące, wymienionymi w poniższej tabeli – wpisz w każdym wierszu nazwę rodzaju zależności międzygatunkowej.

Relacje między: Nazwa rodzaju zależności międzygatunkowej
1. lisem polującym na gryzonie lub jaszczurki a błotniakiem
2. lisem polującym na gryzonie a gryzoniami
3. bakteriami korzeniowymi a koniczynami
4. pliszką żółtą a kleszczami

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p – za poprawne określenie wszystkich czterech zależności między wskazanymi organizmami.
1 p – za poprawne określenie trzech zależności między wskazanymi organizmami.
0 p – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

Relacje między: Nazwa rodzaju zależności międzygatunkowej
1. lisem polującym na gryzonie lub jaszczurki a błotniakiem konkurencja
2. lisem polującym na gryzonie a gryzoniami drapieżnictwo
3. bakteriami korzeniowymi a koniczynami symbioza / mutualizm
4. pliszką żółtą a kleszczami pasożytnictwo