Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka, na który składa się przewód pokarmowy, zróżnicowany na funkcjonalne odcinki i gruczoły trawienne.

Uwaga: W opisie rysunku nie uwzględniono wszystkich elementów budowy układu pokarmowego.

Podaj nazwę odcinka przewodu pokarmowego, do którego uchodzą przewody trzustki, oraz wymień nazwy trzech głównych składników pokarmowych, które są trawione w tym odcinku dzięki enzymom zawartym w soku trzustkowym.

Odcinek przewodu pokarmowego:
Składniki pokarmowe trawione w tym odcinku:

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne podanie nazwy odcinka przewodu pokarmowego, do którego uchodzą przewody trzustki, i poprawne podanie nazw trzech głównych składników pokarmowych, które są w nim trawione.
1 p.– za poprawne podanie tylko nazwy odcinka przewodu pokarmowego, do którego uchodzą przewody trzustki, lub tylko podanie nazw trzech głównych składników pokarmowych, które są w nim trawione.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

  • Odcinek przewodu pokarmowego: dwunastnica / jelito cienkie
  • Składniki pokarmowe trawione w tym odcinku: białka, węglowodany, tłuszcze lub kwasy nukleinowe

Uwaga:
Kolejność podania nazw składników pokarmowych dowolna.