Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Nasienne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Każdemu z wymienionych elementów budowy roślin okrytonasiennych związanych z rozmnażaniem (A–D) przyporządkuj jego opis wybrany spośród 1.–5. Wpisz odpowiednie numery w wyznaczone miejsca.

Element budowy

  1. łagiewka pyłkowa
  2. nasienie
  3. kwiat
  4. zalążek

Opis elementu budowy

  1. Struktura, w ośrodku której rozwija się gametofit żeński.
  2. U większości gatunków zawiera zarówno pręciki, jak i owocolistki.
  3. Organ powstający ze ściany zalążni po procesie zapłodnienia.
  4. Silnie wydłużona struktura, której funkcją jest transport jąder plemnikowych.
  5. Organ o charakterze przetrwalnikowym zawierający zarodek i materiały zapasowe.

A.
B.
C.
D.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p. – za cztery poprawne przyporządkowania organom roślinnym ich opisów.
1 p. – za trzy poprawne przyporządkowania organom roślinnym ich opisów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

A. – 4, B. – 5, C. – 2,D. – 1