Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono fazy cyklu komórkowego.

Określ, w której fazie cyklu komórkowego zanika otoczka jądrowa, i podaj tego przyczynę.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie fazy M, w której zanika otoczka jądra komórkowego, i podanie przyczyny tego zjawiska, jaką jest rozdział materiału genetycznego do komórek potomnych.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Faza M, ponieważ chromosomy rozchodzą się do komórek potomnych.
  • Otoczka jądrowa zanika w fazie M, ponieważ chromatyna znajdująca się w jądrze różnicuje się w chromosomy, które podczas mitozy zostają rozdzielone do komórek potomnych.
  • Faza M, ponieważ istnieje konieczność rozdzielenia DNA (materiału genetycznego) zawartego w jądrze komórkowym do komórek potomnych.

Uwaga:
Nie uznaje się podania określenia wyłącznie „mitoza” lub „mejoza” zamiast podania fazy M, ponieważ polecenie dotyczy faz przedstawionych na schemacie.