Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono fazy cyklu komórkowego.

Określ, w której fazie cyklu komórkowego zanika otoczka jądrowa, i podaj tego przyczynę.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie fazy M, w której zanika otoczka jądra komórkowego, i podanie przyczyny tego zjawiska, jaką jest rozdział materiału genetycznego do komórek potomnych.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Faza M, ponieważ chromosomy rozchodzą się do komórek potomnych.
  • Otoczka jądrowa zanika w fazie M, ponieważ chromatyna znajdująca się w jądrze różnicuje się w chromosomy, które podczas mitozy zostają rozdzielone do komórek potomnych.
  • Faza M, ponieważ istnieje konieczność rozdzielenia DNA (materiału genetycznego) zawartego w jądrze komórkowym do komórek potomnych.

Uwaga:
Nie uznaje się podania określenia wyłącznie „mitoza” lub „mejoza” zamiast podania fazy M, ponieważ polecenie dotyczy faz przedstawionych na schemacie.

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo