Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W organizmie zdrowego człowieka, po zjedzeniu pokarmu bogatego w cukry, stężenie glukozy we krwi (zawierającej wchłonięte produkty trawienia) transportowanej żyłą wrotną ze ściany jelita do wątroby jest wysokie. We krwi wypływającej z wątroby żyłą wątrobową stężenie glukozy jest dużo niższe.

Podaj przyczynę różnicy poziomu glukozy we krwi w żyle wrotnej i w żyle wątrobowej.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie przyczyny różnicy poziomu glukozy we krwi w żyle wrotnej i w żyle wątrobowej, uwzględniające rolę wątroby w przemianach cukrów.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Wątroba magazynuje glukozę w postaci glikogenu, przez co obniża się poziom glukozy we krwi.
  • Nadmiar glukozy we krwi jest przekształcany w wątrobie w glikogen / wielocukier / inny cukier / inny związek.