Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przyczyną wielu schorzeń człowieka jest stres. Pod wpływem kortyzolu, który w chronicznym stresie jest produkowany niemal bez przerwy, zmniejsza się liczba białych ciałek krwi oraz zdolność organizmu do wytwarzania przeciwciał.

Wykaż związek między opisanym w tekście działaniem kortyzolu w chronicznym stresie a zwiększoną zapadalnością ludzi, znajdujących się pod jego wpływem, na różnego rodzaju infekcje.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne wykazanie związku między działaniem kortyzolu w chronicznym stresie a zwiększoną zapadalnością na infekcje ludzi zestresowanych, uwzględniające hamujący wpływ kortyzolu na układ odpornościowy.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Działanie kortyzolu wycisza układ odpornościowy, którego funkcją jest ochrona organizmu przed chorobami / infekcjami przez wykrywanie i niszczenie patogenów / czynników chorobotwórczych.
  • Kortyzol zmniejsza liczbę białych ciałek krwi, które uczestniczą w reakcjach odpornościowych / które niszczą / unieszkodliwiają patogeny / czynniki chorobotwórcze / zarazki wywołujące infekcje.
  • Kortyzol ogranicza zdolność organizmu do wytwarzania przeciwciał, które uczestniczą w reakcjach odpornościowych / które niszczą / unieszkodliwiają patogeny / czynniki chorobotwórcze / zarazki wywołujące infekcje.