Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 7.

Kategoria: Tkanki roślinne Metody badawcze i doświadczenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uczniowie mieli za pomocą mikroskopu świetlnego przeprowadzić obserwację cienkiego skrawka pochodzącego z bulwy spichrzowej ziemniaka.

7.1. (0–1)

Ustal właściwą kolejność czynności, które należy wykonać w celu przeprowadzenia obserwacji mikroskopowej komórek miękiszu spichrzowego. Wpisz numery 2.–6. we właściwe miejsca tabeli.

Czynności Kolejność
Umieścić obiekt badawczy w kropli wody na szkiełku przedmiotowym.
Pobrać możliwie cienki skrawek z bulwy spichrzowej ziemniaka. 1
Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby mikrometrycznej.
Przykryć obiekt badawczy szkiełkiem nakrywkowym.
Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby makrometrycznej.
Umieścić preparat na stoliku mikroskopu i włączyć oświetlenie.

7.2. (0–1)

Spośród rysunków A–D wybierz i zaznacz tkankę pochodzącą z bulwy spichrzowej ziemniaka, w której gromadzona jest skrobia zaobserwowana przez uczniów.

Rozwiązanie

7.1. (0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich czynności wykonywanych podczas przygotowywania preparatu mikroskopowego i jego obserwacji mikroskopowej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Czynności Kolejność
Umieścić obiekt badawczy w kropli wody na szkiełku przedmiotowym. 2
Pobrać możliwie cienki skrawek z bulwy spichrzowej ziemniaka. 1
Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby mikrometrycznej. 6
Przykryć obiekt badawczy szkiełkiem nakrywkowym. 3
Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby makrometrycznej. 5
Umieścić preparat na stoliku mikroskopu i włączyć oświetlenie. 4

7.2. (0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie właściwego rysunku tkanki obserwowanej przez uczniów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

C.