Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Fizjologia roślin Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Określ, na czym polega współdziałanie korzenia, łodygi i liścia w procesie fotosyntezy u rośliny okrytonasiennej.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie współdziałania liścia, korzenia i łodygi w procesie fotosyntezy, uwzględniające pobieranie wody lub odpowiednich soli mineralnych przez korzeń, transport tych substancji przez łodygę do liścia, w którym odbywa się fotosynteza z ich udziałem.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Liść asymiluje CO2, a łodyga dostarcza do tego procesu wodę pobieraną przez korzeń.
  • Fotosynteza zachodzi w liściu. Do procesu tego jest potrzebna woda, która jest pobierana przez korzeń i transportowana do liści przez łodygę.
  • Korzeń dzięki włośnikom pobiera wodę z gleby, która jest transportowana przez naczynia w łodydze do liści, gdzie wykorzystywana jest jako substrat do procesu fotosyntezy zachodzącego w miękiszu asymilacyjnym liści.
  • Korzeń pobiera jony magnezu, które są transportowane przez łodygę do liści, gdzie wchodzą w skład chlorofilu.

Uwagi:
Nie uznaje się odpowiedzi odnoszących się tylko do losów produktów fotosyntezy, np. „Liście wytwarzają w procesie fotosyntezy asymilaty, które łodyga transportuje do korzenia, gdzie są gromadzone”.
Nie uznaje się odpowiedzi zbyt ogólnych – odnoszących się do pobierania soli mineralnych, bez podania konkretnych pierwiastków lub bez wskazania ich roli w procesie fotosyntezy, np. „Korzenie pobierają sole mineralne np. magnez, bez dostarczenia którego, przez łodygę do liści, fotosynteza będzie zatrzymana”.

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo