Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Stawonogi Mięczaki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Stawonogi i większość mięczaków to bezkręgowce wytwarzające szkielet zewnętrzny.

Wyjaśnij, odwołując się do budowy szkieletu, dlaczego u stawonogów występuje wzrost skokowy, a mięczaki rosną w sposób ciągły aż do osiągnięcia stadium dojrzałości.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające różnicę pomiędzy całkowitym zamknięciem ciała stawonogów przez szkielet, a tylko częściowym u mięczaków.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • U stawonogów szkielet otacza całe ciało i dlatego mogą rosnąć dopiero wtedy, gdy linieją, natomiast u mięczaków muszla nie ogranicza całego ciała.
  • U stawonogów występuje wzrost skokowy, gdyż cała powierzchnia ich ciała jest okryta sztywnym szkieletem zewnętrznym, który jest zrzucany okresowo, natomiast mięczaki mają wolny brzeg muszli, wzdłuż którego odkładają się kolejne warstwy budujących ją substancji.