Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Inżynieria i badania genetyczne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Każdej z wymienionych technik inżynierii genetycznej A–C przyporządkuj jeden opis wybrany z tabeli spośród 1.–4.

Lp. Opis
1. Wprowadzenie nowego odcinka DNA do genomu organizmu.
2. Technika rozdzielania w żelu agarozowym fragmentów DNA według ich wielkości.
3. Technika polegająca na przeprowadzeniu wielu cyklicznych reakcji syntezy nici DNA w warunkach laboratoryjnych.
4. Przerwanie ekspresji genu w wyniku zmiany środowiska, pomimo wytworzenia mRNA.

A. PCR:     B. elektroforeza:     C. transformacja genetyczna:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za przyporządkowanie właściwego opisu do każdej z nazw technik inżynierii genetycznej.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
A. PCR – 3     B. elektroforeza – 2     C. transformacja genetyczna – 1