Biologia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono zwierzęta należące do pajęczaków – jednej z gromad stawonogów.

Na podstawie: http://kesscience.wikidot.com/arachnids

Podaj jedną, widoczną na rysunku, cechę budowy morfologicznej przedstawionych zwierząt, świadczącą o tym, że należą one do pajęczaków, a nie – do innej grupy stawonogów.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 p. – za podanie widocznej na rysunku jednej właściwej cechy pajęczaków.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • cztery pary odnóży krocznych / nóg / osiem nóg
  • nogogłaszczki