Biologia - Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (nowy) - Zadanie 4.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Glikokaliks jest zbudowany z łańcuchów oligosacharydowych przyłączonych do białek i lipidów błony komórkowej. Glikokaliks ochrania powierzchnię komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Ponieważ oligosacharydy i polisacharydy wiążą wodę, powierzchnia komórki jest śliska. Wiązana przez oligo- i polisacharydy warstwa wody występująca na powierzchni błony komórkowej zmniejsza tarcie komórki o inne komórki i macierz międzykomórkową.

Na podstawie: B. Alberts i inni, Podstawy biologii komórki, Warszawa 1999.

Wykaż, że występowanie glikokaliksu na powierzchni erytrocytów ma znaczenie dla funkcjonowania tych komórek.

Rozwiązanie

Rozwiązanie proponowane przez BiologHelp

Erytrocyty będąc komórkami krwi transportującymi m.in. tlen są przeciskane przez drobne naczynia włosowate o średnicy zbliżonej do średnicy tych komórek. Obecność na ich powierzchni glikokaliksu, który wiążąc wodę sprawia, że powierzchnia komórki jest śliska pozwala zmniejszyć tarcie między erytrocytem, a ścianami naczyń włosowatych usprawniając ich przeciskanie w tym newralgicznym miejscu i zapobiegając ich szkodzeniu.

Ponadto mniejsze tarcie między komórkami śródbłonka naczyń włosowatych, a erytrocytem pozwala na ściślejsze dopasowanie naczyń do komórek, co usprawnia również dyfuzję tlenu między erytrocytem a śródbłonkiem.

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie.

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo