Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono model budowy błony komórkowej.

Podaj nazwy związków organicznych oznaczonych na schemacie literami A i B, które są głównymi elementami budowy błony komórkowej.

A.
B.

Rozwiązanie

Za podanie poprawnej nazwy każdego elementu – po 1 pkt

A – fosfolipid / fosfolipidy/ lipidy
B – białka