Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

W uzębieniu stałym człowieka występują cztery rodzaje zębów.

Podaj nazwy rodzajów zębów przedstawionych na rysunkach.

A.
B.
C.
D.

Rozwiązanie

Za podanie każdych dwóch poprawnych nazw rodzajów zębów – po 1 pkt.

A – siekacze, B – trzonowe, C – kły, D - przedtrzonowe