Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj/wymień

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa umożliwia ruch poszczególnych części ciała oraz całego organizmu. Swoją funkcję ruchową tkanka ta może spełniać dzięki zdolności kurczenia się. Jest ona zbudowana z włókien, które powstały ze zlania się ze sobą wielu mioblastów, czyli niedojrzałych komórek mięśniowych.

Wymień dwie cechy budowy włókien tkanki mięśniowej szkieletowej, które są przystosowaniem do pełnionej funkcji.

Rozwiązanie

Za podanie każdej odpowiedniej cechy budowy – po 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • występuje w nich (bardzo) dużo mitochondriów
  • zawierają (dużo) włókien białkowych odpowiadających za skurcz
  • zawierają mioglobinę stanowiącą magazyn tlenu dla intensywnie pracujących mięśni.
  • włókna aktyny i miozyny/białek odpowiedzialnych za skurcz są w nich ułożone regularnie
  • jądra komórkowe są ułożone peryferycznie pod błoną komórkową,
  • (komórki) mają cylindryczny/ walcowaty kształt i są silnie wydłużone.

Odpowiedź dopuszczalna:

  • zawierają aktynę i miozynę