Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Ekologia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Liczebność populacji ulega zmianom.

Uzupełnij schemat, wpisując w miejsca oznaczone numerami 2 i 3 odpowiednie określenia dotyczące regulacji liczebności populacji.

Rozwiązanie

Za wpisanie obydwu odpowiednich określeń – 1 pkt.

2. – Imigracja, 3 – Śmiertelność.