Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W celu ustalenia grupy krwi pacjenta, dodano próbki jego krwi do surowicy krwi z grupy A oraz do surowicy krwi z grupy B. Aglutynacja nastąpiła tylko w surowicy krwi grupy B.

Określ, jaką grupę krwi miał ten pacjent. Wyjaśnij wynik badania uwzględniając obecność przeciwciał w surowicy.

Grupa krwi
Wyjaśnienie

Rozwiązanie

Za poprawne określenie grupy krwi pacjenta – 1 pkt.

  • Grupa A

Za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające antygeny i przeciwciała – 1 pkt.

Przykład odpowiedzi.

  • Ponieważ aglutynacja nastąpiła tylko w surowicy grupy B, w której występują przeciwciała anty-A /przeciwciała α/ przeciwciała skierowane przeciwko antygenom grupy A.