Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Zapisz wszystkie możliwe rodzaje genotypów gamet produkowanych przez organizm o genotypie AabbCc, przy założeniu, że geny te dziedziczą się niezależnie.

Rozwiązanie

Za wymienienie wszystkich czterech możliwych genotypów gamet – 1 pkt.
AbC, Abc, abC, abc.