Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ zawartości NaCl w podłożu na wzrost pędów trzech gatunków roślin: A, B i C.

Określ, który gatunek roślin (A, B czy C) jest halofitem. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.

Rozwiązanie

Za wskazanie gatunku C i poprawne uzasadnienie – 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:
C – ponieważ rośnie przy wysokim zasoleniu, którego już nie tolerują rośliny A i B.
C – ponieważ w podłożu pozbawionym NaCl jego pędy osiągają mniejsze rozmiary niż przy wyższym zasoleniu (a wraz ze wzrostem zasolenia jego pędy osiągają większe długości).